Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do pracy w Komisji Konkursowej

Zaproszenie

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2017 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

21 2016
Czytaj więcej o: Zaproszenie do pracy w Komisji Konkursowej

Informacja z otwarcia ofert pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Zalesie, Sójkowa w km 4+491 - 6+123

Informacja z otwarcia ofert składanych w przetargu nieograniczonym GM.272.50.2016 pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Zalesie, Sójkowa w km 4+491 - 6+123

21 2016
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Zalesie, Sójkowa w km 4+491 - 6+123

Informacja z otwarcia ofert pn: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek podległych Powiatowi Niżańskiemu

Informacja z otwarcia ofert składanych w przetargu nieograniczonym GM.272.45.2016 pn: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek podległych Powiatowi Niżańskiemu.

21 2016
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert pn: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek podległych Powiatowi Niżańskiemu

Zgłoszenia zamiaru budowy linii energetycznej z dnia 13 i 14 października 2016 r.

21 2016
Czytaj więcej o: Zgłoszenia zamiaru budowy linii energetycznej z dnia 13 i 14 października 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym GM.272.40.2016.I pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa realizowanego w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

20 2016
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa

OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2017 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

19 2016
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2017 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Informacja z otwarcia pn: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy - opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu

19 2016
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia pn: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy - opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu

Informacja z otwarcia ofert pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R ul. Rzeszowska w Rudniku nad Sanem

Informacja z otwarcia ofert składanych w przetargu nieograniczonym GM.272.46.2016.I pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R ul. Rzeszowska w Rudniku nad Sanem.

18 2016
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R ul. Rzeszowska w Rudniku nad Sanem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1043R Mule - Golce w miejscowości Kurzyna Średnia w km 0+009 do km 2+737,5

14 2016
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1043R Mule - Golce w miejscowości Kurzyna Średnia w km 0+009 do km 2+737,5