Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2 2016
Czytaj więcej o: Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr AB.6740.8.7.2016

Obwieszczenie w załączniku

2 2016
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr AB.6740.8.7.2016

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Remont drogi powiatowej Nr 1065R Harasiuki - Lipiny w km 0+019 - 1+815 w miejscowości Harasiuki

1 2016
Czytaj więcej o: Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Remont drogi powiatowej Nr 1065R Harasiuki - Lipiny w km 0+019 - 1+815 w miejscowości Harasiuki

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego

Zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

1 2016
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku

1 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku

Zaproszenie do składania ofert pn: Zakup książek do biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

29 2016
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn: Zakup książek do biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem

25 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OLR I.6341.14.2016.A

Dot. przebudowy urządzeń wodnych w m. Majdan Golczański (gm. Jarocin).

25 2016
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OLR I.6341.14.2016.A

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

25 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej