Fundacja Business Club

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2018

Fundacja Business Club

ul. Borowa 17, 37-400 Nisko

KRS 0000744862

Celem Fundacji jest: 1) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, 2) działalność naukowa i kulturalna, w szczególności organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej i oświatowej, 3) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie, popieranie, upowszechnianie oraz ułatwianie dostępu do zajęć zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 4) integracja środowiska przedsiębiorców, 5) pozyskiwanie i gromadzenie funduszy z przewidzianych w Statucie źródeł finansowanie z przeznaczeniem ich na wsparcie podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego oraz kultury fizycznej i sportu, a także na wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć z tym związanych, 6) prowadzenie działań wspomagających aktywizację społeczną, rozwój oraz integrację różnych wspólnot i społeczności lokalnych, 7) działalność wspomagająca ochronę i promocji zdrowia, 8) wsparcie rozwoju dorosłych, dzieci i młodzieży, 9) prowadzenie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży, 10) promocja zatrudnienia, 11) promocja i organizacja wolontariatu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2018-09-21
Data publikacji:2018-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:948