Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Nisku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2016

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Nisku

Przewodniczący:  Mariusz Zapaśnik

adres: ul. 3 Maja 32 C, 37- 400 Nisko

KRS: 0000029200

Celem Związku jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na obszarze działania Związku.  Związek realizuje swoje cele przez: 1. programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie powiatu,   2. popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,  3. popularyzowanie higienicznego trybu życia,   4. reprezentowanie w samorządzie powiatowym spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,   5. powoływanie jednostek organizacyjnych Związku, 6. stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego, 7. szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu,  8. organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar gminy, 9. programowanie  i organizowanie obozów szkoleniowych i wędrownych w różnych formach dla młodzieży szkolnej,   10. działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych przyszkolnych, 11. współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,     12. prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-09-06
Data publikacji:2016-09-06
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:1849