Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wniosku o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia pod nazwą ,,stacja bazowa telefonii komórkowej o znaczeniu NIZ7004G wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wniosku o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia pod nazwą ,,stacja bazowa telefonii komórkowej o znaczeniu NIZ7004G wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

Budowa małej architektury na dz. nr ewid: 618, 751 obr. 0009 Krzeszów Osada

Gmina Krzeszów w dniu 05.02.2020 r. dokonała zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.4, w związku z art. 29 ust.1.pkt.22 ustawy Prawo budowlane tj. budowy małej architektury na dz. nr ewid: 618, 751 obr. 0009 Krzeszów Osada - "Odnowa centrum miejscowości Krzeszów - Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum msc. Krzeszów."

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Budowa małej architektury na dz. nr ewid: 618, 751 obr. 0009 Krzeszów Osada

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych nr G.6640.2.117.2020

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych nr G.6640.2.117.2020

Zestawienie ofert pn: Zakup kocyków wraz z logo powiatu dla nowonarodzonych dzieci Oddziału Noworodkowego SPZZOZ w Nisku.

7 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zestawienie ofert pn: Zakup kocyków wraz z logo powiatu dla nowonarodzonych dzieci Oddziału Noworodkowego SPZZOZ w Nisku.

Informacja z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2019 roku

6 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2019 roku

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Niżańskiego wobec zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

6 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Niżańskiego wobec zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości nr AB.6740.8.5.2019

4 lutego 2020
Czytaj więcej o: Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości nr AB.6740.8.5.2019

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu niżańskiego w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

4 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu niżańskiego w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Zbiorcze zestawienie ofert pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy - Zaborczyny - opracowanie dokumentacji.

3 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zbiorcze zestawienie ofert pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy - Zaborczyny - opracowanie dokumentacji.