Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy - Zaborczyny - opracowanie dokumentacji

28 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy - Zaborczyny - opracowanie dokumentacji

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Nisko

27 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Nisko

Informacja o wyniku przetargu publicznego ustnego na sprzedaż samochodu służbowego marki Suzuki Grand Vitara

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku przetargu publicznego ustnego na sprzedaż samochodu służbowego marki Suzuki Grand Vitara

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Zakup kocyków wraz z logo powiatu na potrzeby nowonarodzonych dzieci Oddziału Noworodkowego SPZZOZ w Nisku

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Zakup kocyków wraz z logo powiatu na potrzeby nowonarodzonych dzieci Oddziału Noworodkowego SPZZOZ w Nisku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Nisko

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Nisko

Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nisko

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nisko

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

15 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Niżańskiego wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarzecze

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Niżańskiego wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarzecze