Informacja dla stowarzyszeń i fundacji o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2018

1 października 2017 r. ruszył powszechny Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci będą musieli sprawdzać, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze.

Na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości przekazujemy informację o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy. Informacja kierowana jest zwłaszcza do stowarzyszeń i fundacji. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieka nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).


W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy: 
1) Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
2) Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
3) Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku z RSPTS.

Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Więcej informacji na stronie ministerstwa: www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9806,ruszyl-rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle.html

(źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2018-03-13
Data publikacji:2018-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Mirosława Daśko
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:501