Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie przebudowy linii kablowych

2016-10-04

W dniu 27.09.2016 r. wpłynęło zgłoszenie przebudowy linii kablowych na działkach nr ewid. 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2224 obr Nisko, inwestor PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej Świętokrzyski Rejon Dystrybucji, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5

Informacja o zamiarze budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Ulanów

2016-09-05

Informuje się, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. Gmina i Miasto Ulanów złożyła zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ulanów na dz. nr ewid. 638, 639, 640, 641/2, 642/4, 642/5, 642/7, 1412, 1413, 1431/2 obr. Ulanów.

Informacja o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia z Gminy i Miasta Ulanów z dnia 18 kwietnia 2016 r.

2016-06-13

Informuje się, że Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy i Miasta Ulanów z dnia 18 kwietnia 2016 r. zamiaru budowy  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  wraz  z przyłączami w miejscowości Dąbrowica w gminie Ulanów.

Upłynął termin zgłoszenia wykonania robót budowlanych

2016-06-08

W dniu 30 maja 2016 r., upłynął termin zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowy ganku o powierzchni zabudowy do 35,0 m2, na działce nr ewid. 5140/55, obręb 0001 Nisko,
Inwestor - P. Polański Marek i Edyta zam. ul. Karasia 10, 37-400 Nisko. Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu co do wykonywania wyżej wymienionych robót budowlanych.

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową ganku na działce nr ewid. 1447/2, obr. 0001 Nisko

2016-05-30

W dniu 23 maja 2016 roku wpłynęło zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową ganku na działce nr ewid. 1447/2, obr. 0001 Nisko, inwestor - P. Bożena i Longin Baran zam. ul. Sandomierska 116, 37-400 Nisko.

Upłynął termin zgłoszenia zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego wraz z budową ganku na działce nr ewid. 326/1 obr Kończyce

2016-05-20

W dniu 20.05.2016  r upłynął termin zgłoszenia zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego wraz z budową ganku na działce nr ewid. 326/1 obr Kończyce, jedn. ewid. Nisko-obszar wiejski, inwestor: Kobylarz Barbara i Piotr, zam. Kończyce 34, 37-400 Nisko.

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Dąbrowica

2016-05-17

Informuje się, że w dniu 18 kwietnia 2016 r.Gmina i Miasto Ulanów zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  wraz  z przyłączami w miejscowości Dąbrowica w gminie Ulanów.

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 5140/55

2016-05-04

W dniu 28 kwietnia 2016 roku wpłynęło zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 5140/55, obręb 0001 Nisko, inwestor  P. Edyta i Marek  Polański  zam. ul. Karasia 10, 37-400 Nisko.

Zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego

2016-04-25

W dniu 20.04.2016 Ldz.9583/16 wpłynęło zgłoszenie zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego wraz z budowa ganku na działce nr ewid. 326/1 obr Kończyce, jedn. ewid. Nisko-obszar wiejski, inwestor: Kobylarz Barbara i Piotr, zam. Kończyce 34, 37-400 Nisko.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:10112