Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie budowy (l.dz.33145/19) Sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-12-10

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o w Tarnowie-Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul.Floriańska 112, 38-200 Jasło

dokonała w dniu 09.12.2019 r. zgłoszenia budowy (l.dz.33145/19) "Sieci gazowej średniego ciśnienia, przebiegającej przez działki o nr ewid. 2504/3, 2503/7, 2502/13 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na działce nr ewid.2502/8 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Rudnik nad Sanem, ul.Mickiewicza, jedn. ewid. 181206_4 Rudnik-miasto, 0001 Rudnik nad Sanem".

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-12-05

Zgłoszenie Gminy Jarocin zamiaru budowy linii energetycznej napowietrznej nn oświetlenia drogowego

2019-12-04

Zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z dnia 25.11.2019 r.

2019-12-02

Informacja Starosty Niżańskiego

2019-11-22

Informuje się, że  Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia dokonanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola  zamiaru przebudowy odcinków energetycznej inii napowietrznej nN  0,4 kV ze stacji trafo Wólka Tanewska 4 na linię napowietrzno-kablową wraz z przyłączami na dz. nr ewid. 1860, 1862, 1863/3, 1863/2, 1863/4, 1863/5, 1863/6, 1861/2, 1629/21, 1653, 1655, 1665, 1668, 1669, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1416, 1415, 1414, 1412/2, 1411/1, 1413/1, 1412/4, 1400, 1413/2, 1412/3, 1410/1, 1409, 1395/1, 1386, 1601, 1599, 1374, 1365, 1368, 1364, 1367, 1363, 1819, 1826, 1825/2, 1823/4, 1822/4, 1822/1, 1808, 1806, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1809, 1811/1, 1795/3, 1795/2, 1885/2, 1885/1, 1873, 1870, 1756 obr. Nr 0008 Wólka Tanewska.

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-11-22

Informuje się, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38 – 200 Jasło dokonała zgłoszenia zamiaru  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na dz. nr ewid. 409, 406, 405, 401, 400/1 w miejscowości Krzywdy

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-11-22

W dniu 08.11.2019 r. wpłynęło zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegającej przez działki nr ewid. 832/3, 822/4, 822/2, 822/12, 822/13, 822/3 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce nr ewid. 822/12 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Zarzecze gm. Nisko, jedn. ewid. 181205_5 Nisko, obr ewid 0001 – Zarzecze, inwestor: PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2019-11-22

W dniu 08.11.2019 r. wpłynęło zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegającej przez działki nr ewid. 2981/11, 2979/1, 2978, 2974/1, 2973/1, 2972/1, 2971/2 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce nr ewid. 2971/2 na potrzeby budynku usługowego położonego w Nisku przy ul. Tysiąclecia, gm. Nisko, jedn. ewid. 181205_4 Nisko-Miasto, obr ewid 0001 – Nisko, inwestor: PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nisko + Racławice Etap II

2019-11-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:9666