Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie budowy kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN 15/0,4kV

2018-12-11

W dniu 06.12.2018 r. wpłynęło zgłoszenie budowy kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN 15/0,4kV w miejscowości Nisko ul. Rzeszowska Boczna I na działce nr ewid. 3918/4 obręb 0001 Nisko, jednostka ewidencyjna 181205_4 Nisko - Miasto. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszeń dokonanych przez Gminę Jeżowe

2018-09-18

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszeń dokonanych przez Gminę i Miasto Ulanów

2018-09-18

Zgłoszenie zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej przez Gminę i Miasto Ulanów

2018-09-18

Informacja o zgłoszeniu Gminy Jeżowe zamiaru budowy linii energetycznej napowietrznej nn oświetlenia ulicznego przy drodze gminnnej Jezowe-Zaborczyny

2018-09-06

Zgłoszenie zamiaru budowy linii energetycznej napowietrznej nn oświetlenia ulicznego - Gmina Jeżowe

2018-08-20

Zgłoszenie zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przez Gminę i Miasto Ulanów

2018-08-17

Informacja o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia dokonanego przez Gminę Harasiuki

2018-08-13

Informacja z dnia 3 lipca 2018 r. o dokonaniu zgłoszenia zamiaru budowy przez Gminę Harasiuki

2018-07-10

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:5940