Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 5 października 2017 r. upłynął termin zgłoszenia zamiaru budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2017-10-09

W dniu 5 października  2017 r. upłynął termin zgłoszenia zamiaru budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nisko (ul. Lipowa, Podleśna, Torowa, Czerniawy, Czarnieckiego, Sadowa, Leśna, Żurawia, Kilińskiego, Borowa, Górka, Sopocka i Gruntowa) oraz w Racławicach ul. Jesionowa na działkach 3285/13, 3353, 5290/4, 5293/5, 5293/6, 5293/7, 5293/8, 3288/12, 3694, 3695/7, 4209/2, 4209/3, 4209/4, 2988/1, 4081/9, 4081/10, 1256/7, 1256/10, 1256/14, 1256/15, 4257/5, 4257/4, 1963/6, 1956, 1955/1, 1954, 1953/2, 1944, 1945, 1947/5, 1947/3, 1913, 4204/4, 4204/3, 20, 21/1, 27/8, 27/5, 74, 4502/6, 1256/19, 4704/1, 4704/2, 4704/3, 5140/166, 3288/19, 3783/1, 4226, 2981/11, 1252/1, 1256/5, 1946, 1947/4, 1948, 4200, 1170, 41, 27/4, 27/7, 27/11, 4542, 959/21, 959/20, 959/22, 959/15,959/17, 959/14, 959/13, 959/12, 959/11, 959/10, 959/9, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1338, 1337, 1339, 1342/4, 1344/4, 1344/5, 1344/6, 1344/7, 1344/8, 1344/10, 1344/11, 959/24, 1320, 1344/2, inwestor: MZK Nisko Sp. z o.o., z/s. ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko. Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu do robót jw.

W dniu 2 października 2017 r wpłynęło uzupełnione zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gozdowej, torze kolejowym LHS, ul. Krzeszowskiej w miejscowości Zarzecze

2017-10-05

W dniu 2 października 2017 r wpłynęło uzupełnione zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gozdowej, torze kolejowym LHS, ul. Krzeszowskiej w miejscowości Zarzecze na działkach nr ewid. 2578/1, 2569/10, 2967, 2966/2, 3125/2, 3126/2, 3129/2, 3130/2, 3131/2, 3132/2, 3133/3, 3134/2, 3135/9, 3156/7, 3164/3, 3170/3, 3133/5, 3173/3, 3282/3, 3282/4, 3282/6, 3284/2, 3286/3, 3289/2, 3521/2, 3519/9, 3519/6, 3518/2, 3517/2, 3516/2, 3516/1, 4018, 3578/1, 4016/1, 4016/3 obr 0001 Zarzecze, jedn. ewid. 181205_5 Nisko - obszar wiejski, inwestor: Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku, z/s ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko

Gmina Krzeszów złożyła w dniu 02 października 2017 r. zgłoszenie zamiaru budowy:

2017-10-04

Gmina Krzeszów z/s ul.Rynek 2, 37-418 Krzeszów złożyła w dniu 02 października 2017 r. zgłoszenie zamiaru budowy: 

Czytaj więcej o: Gmina Krzeszów złożyła w dniu 02 października 2017 r. zgłoszenie zamiaru budowy:

Zgłoszenie zamiaru budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nisko

2017-09-18

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej magistralnej z przyłączami do budynków

2017-08-07

W dniu 03.08.2017 r. Gmina Krzeszów złożyła zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej magistralnej z przyłączami do budynków: na dz. nr ewid: 2,30/1,31,32,34,41,42,43,44,50/2,51/2,53/2,54,55/2, 61, 62, 63, 65, 66,67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1,76,77/1,77/2,78/178/2,79,80/2, 81, 82 ,83/1,83/2,84,85,86,87,88,89/1,90,91,92/1,92/2,93/1,93/2, 94, 97, 98, 100, 101,104,105109,110/1,113,114,136/1,137,138, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 258 obr. Podolszynka Plebańska,  na dz. nr ewid: 798,810/1, 812/1,814/1,816,818,886 obr. Podolszynka Ordynacka.

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przyłączami do budynków

2017-07-27

Do tut. urzędu wpłynęło zgłoszenie z dnia 18 lipca 2017 r. l.dz. 18266/17 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przyłączami do budynków w miejscowości Koziarnia, gm. Krzeszów, obręb ewidencyjny: 181204_2.0008 Koziarnia.

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z instalacją elektryczną

2017-07-18

Do tut. urzędu wpłynęło zgłoszenie z dnia 13 lipca 2017 r. l.dz. 17802/17 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z instalacją elektryczną na dz. nr ewid. 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59/1, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76 obr. 0007 Kępa Rudnicka i na dz. nr ewid. 403, 416, 418, 431/1, 431/2, 432, 434, 435/2, 438, 441, 442, 955/13, 957, 1261/1, 1261/2, 1270, 1271/2, 1272, 1307, 1502, 1503, 1505, 1506 obr. 0004 Bieliniec.

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia Gminy i Miasta Ulanów z dnia 6 czerwca 2017

2017-07-10

Zgłoszenie rozbudowy linii energetycznej o dobudowę oświetlenia ulicznego

2017-07-10

Gmina Krzeszów z/ s ul.Rynek 2, 37-418 Krzeszów złożyła w dniu 05.07.2017 r. zgłoszenie rozbudowy linii energetycznej o dobudowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 102437R  na działkach nr ewid: 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730/2, 730/1, 731/1, 1069, 732/4,732/5, 732/2, 732/1, 733,734/1, 734/3, 1019, 923, 926, 927,928, 929/2, 929/1 obr. Koziarnia .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:2270