Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Upłynął termin zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nowosielec Strefa Przemysłowa

2019-04-29

W dniu 23.04.2019 r. upłynął termin zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nowosielec Strefa Przemysłowa na działkach nr ewid. 453/1, 453/3, 453/2, 458/10 obręb 0006 Nowosielec, jedn. ewid. 181205_5 Nisko –obszar wiejski, inwestor MZK Sp. Z o.o. ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko -Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu.

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia dokonanego przez Gminę Jeżowe

2019-04-19

Zgłoszenie zamiaru "Rozbudowy sieci wodociągowej przy ulicy Strózańskiej w Rudniku nad Sanem

2019-04-19

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem z/s 37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 złożyła  w dniu 17.04.2019 r., l.dz.10723/19 zgłoszenie zamiaru "Rozbudowy sieci wodociągowej przy ulicy Strózańskiej w Rudniku nad Sanem na dz. nr ewid:1907, 405/21, 405/19, 405/18, 405/17, 405/16, 405/15, 405/14, 405/13, 405/12, 405/11, 405/10, 405/9"

Uzupełnione w dniu 2 kwietnia 2019 r. zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nowosielec

2019-04-05

W dniu 21.03.2019 r. Wpłynęło uzupełnione w dniu 2 kwietnia 2019 r. zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nowosielec Strefa Przemysłowa na działkach nr ewid. 453/1, 453/3, 453/2, 458/10 obręb 0006 Nowosielec, jedn. ewid. 181205_5 Nisko –obszar wiejski, inwestor MZK Sp. Z o.o. ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko.

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko

2019-03-21

W dniu 14.03.2019 r. upłynął termin zgłoszenia budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko - od połączenia w punkcie K14 (dz. nr 1676) do punktu A (dz. nr 2794/11)- Etap 2 na działkach nr ewid. 1676, 2793, 2794/11, 2794/12, 2794/13 w Nisku, obręb 0001 – Nisko, jedn. ewid. 181205_4 Nisko – Miasto., inwestor: PEC Sp. Z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola -Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu.

Informacja o zgłoszeniu przez Gminę Jeżowe zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowy Nart

2019-03-19

Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko

2019-02-22

W dniu 20.02.2019 r. wpłynęło zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko - od połączenia w punkcie K14 (dz. nr 1676) do punktu A (dz. nr 2794/11)- Etap 2 na działkach nr ewid. 1676, 2793, 2794/11, 2794/12, 2794/13 w Nisku, obręb 0001 – Nisko, jedn. ewid. 181205_4 Nisko – Miasto

Budowa kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN 15/0,4kV w miejscowości Nisko

2018-12-31

W dniu 27.12.2018 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego do zgłoszenia budowy kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN 15/0,4kV w miejscowości Nisko ul. Rzeszowska Boczna I na działce nr ewid. 3918/4 obręb 0001 Nisko, jednostka ewidencyjna 181205_4 Nisko - Miasto. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.
Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu.

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarocin z dnia 13.12.2018

2018-12-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:8634