Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

2017-10-13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2017 roku - wkłady własne

2017-10-13

Konsultacje zmiany „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

2017-05-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2017 roku - Biuro Informacji Turystycznej

2017-04-14

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

2017-03-28

Z A P R O S Z E N I E
do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Czytaj więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz edukacji i wychowania w 2017 r.

2017-03-16

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2017 roku

2017-03-15

Konsultacje zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

2017-02-22

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji zmiany odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

 

Czytaj więcej o: Konsultacje zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

2017-02-10

Z A P R O S Z E N I E

do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Czytaj więcej o: Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-14
Data publikacji:2016-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zalewski
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Zalewski
Liczba odwiedzin:14020