Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2017 roku - Biuro Informacji Turystycznej

2017-04-14

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

2017-03-28

Z A P R O S Z E N I E
do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Czytaj więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz edukacji i wychowania w 2017 r.

2017-03-16

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2017 roku

2017-03-15

Konsultacje zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

2017-02-22

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji zmiany odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

 

Czytaj więcej o: Konsultacje zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

2017-02-10

Z A P R O S Z E N I E

do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Czytaj więcej o: Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2017 roku

2017-01-31

Uchwała w sprawie rozsztrzygnięcia otwartego konkursu ofert

2016-12-28

Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

2016-12-02

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj więcej o: Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-14
Data publikacji:2016-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zalewski
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Zalewski
Liczba odwiedzin:6174