Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Z A P R O S Z E N I E
do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

28 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Niżańskiego za 2016 r.

24 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Niżańskiego za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za 2016 r.

24 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego za 2016 r.

24 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego za 2016 r.

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.6811.3.2017

23 2017
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.6811.3.2017

Informacja z otwarcia ofert pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespoły Szkół w Jeżowem

23 2017
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespoły Szkół w Jeżowem

Zaproszenie do składania ofert pn: Zagospodarowanie i odnowienie lasu zniszczonego na skutek pożaru na terenie działki nr 3263/39 położonej w miejscowości Nisko

23 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn: Zagospodarowanie i odnowienie lasu zniszczonego na skutek pożaru na terenie działki nr 3263/39 położonej w miejscowości Nisko

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OLR I.6341.10.2017.B

Dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami w m. Nisko, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San.

23 2017
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OLR I.6341.10.2017.B

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego zadania pn: Komplekowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionlanego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem

23 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego zadania pn: Komplekowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionlanego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem